Przedmiotowe Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym

Kształcenie słuchu

Rytmika

Audycje muzyczne

 • Sprawdzanie poziomu zdobytej wiedzy i rozwoju umiejętności odbywa się poprzez wyznaczanie i ocenianie zadań.
 • Wybrane do realizacji zadania umieszczane są na stronie Szkoły.
 • Wszystkie zadania są obowiązkowe i podlegają ocenie.
 • Prace pisemne z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych uczniowie przesyłają w formie skanu lub zdjęcia w określonym przez nauczyciela terminie na wyznaczony adres.
 • Każdy uczeń będzie miał co najmniej dwukrotną możliwość prezentacji poprzez połączenie telefoniczne lub inny komunikator przygotowanych ćwiczeń z kształcenia słuchu i rytmiki.

CHÓR

W ramach zdalnego nauczania każdy uczeń zobowiązany jest:

 • do utrwalania piosenek, które ćwiczone były na lekcjach chóru – uczeń otrzymuje na podany adres e-mail materiały nutowe, podkłady muzyczne oraz instrukcję do nauki poszczególnych utworów.

 • do nauki nowej piosenki, której wzorcowe nagranie oraz materiał nutowy są przesłane na podany adres e-mail.

 • wykonywania podanych przez nauczyciela ćwiczeń dykcyjnych, emisyjnych, ruchowych oraz oddechowych.

Każdy uczeń, który przyswoi materiał, proszony jest o przesłanie nauczycielowi nagrania piosenki w formie pliku dźwiękowego (śpiew z podkładem muzycznym). Ocenie podlegać będzie:

 • prawidłowe opanowanie materiału dźwiękowego

 • dykcja

 • zaangażowanie w ramach wykonywanych ćwiczeń/zadań (kontakt przez pocztę e-mail)

W przypadku wszelkich trudności związanych z realizacją zadań/ćwiczeń, uczeń proszony jest o kontakt z nauczycielem – adres e-mail: monikakudra13@gmail.com.

M. Kudra.