Plan zajęć – Cykl 6-letni. – prowadzący: mgr Marek Kudra – zastępstwo za p. Lidię Berghausen

Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
Plan jest rozpisany na konkretne dni i tygodnie.
UWAGA!!! Plan obowiązuje na czas nauczania zdalnego!

POBIERZ > Plan zajęć – Cykl 6-letni