Materiały do rytmiki w dniach 06. – 10.04.2020 r.

KLASA I

Szesnastki – kaligrafia – porównanie z poznanymi dotąd wartościami rytmicznymi.
Układanie własnych schematów z zastosowaniem szesnastek.
Realizacja ćwiczeń w których z zastosowano wszystkie poznane dotąd wartości rytmiczne:
a )nogami z taktowaniem.
b) rapowanie „naszym szyfrem”
Ćwiczenia rytmiczne str. 87 – 89.

KLASA II

Grupy szesnastkowe w taktach ćwierćnutowych.
Grupa dwie szesnastki i ósemka czyli „wskoczyć-krok”– Ćwiczenia Rytmiczne str. 69 – utrwalenie.
Grupa ósemka i dwie szesnastki czyli „krok-wskoczyć” – Ćwiczenia Rytmiczne str. 75 – utrwalenia.

KLASA III

Takty o ósemkowej jednostce miary – Takty 3/8, 6/8,9/8, 12/8.Ćwiczenia Rytmiczne str. 71-75.
Rozróżnianie czy takt jest ósemkowy czy ćwierćnutowy. Wypełnianie zadań z Ćwiczeń do rytmiki.