Materiały do lekcji kształcenia słuchu w dniach 26.03 – 31.03.2020 w
klasach I-VI (6) – Lidia Berghausen
DRODZY UCZNIOWIE – ROZPOCZYNAMY NAUCZANIE ON-LINE

Pobierz PDF >

KLASA I

• Powtarzamy nazwy dźwięków: do-c, re-d, mi-e, fa-f, sol-g.
• W książce ,,Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” na stronie 23 należy wypełnić trzecią pięciolinię ( według przykładu) , dwie ósemki leżące na tej samej wysokości. Pierwsza i druga pięciolinia była już zrobiona w szkole.
• Poznajemy słowo INTERWAŁ ; interwał to odległość między dźwiękami.
• Pierwszym interwałem, który poznajemy jest PRYMA , którą w skrócie zapisujemy cyfrą 1 (strona 25). Pryma to odległość między dwoma dźwiękami, które leżą na tym samym stopniu na przykład : do –do, re – re. Prymę określa się także jako powtórzenie tego samego dźwięku.
• ZADANIE !- na stronie 24 w ćwiczeniu 1 (pierwsza pięciolinia) należy odnaleźć i podpisać cyfrą 1 interwał prymy.
• Na zakończenie piosenka, którą znamy z lekcji ,,Pojedziemy na łów, na łów towarzyszu mój. Na lów, na łów, na łowy, do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój.”
• Zaśpiewajmy pierwsze zdanie solmizacją: do re mi fa sol mi sol mi mi mi re re do. A może wiesz, na których słowach piosenki słyszymy interwał prymy?

KLASA II

• Przypominamy sobie wartości nut i pauz. W książce ,,Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” na stronie 3, 4 należy napisać według wzoru – pauzę ćwierćnutową, ósemkową, półnutową, całonutową.
• Przypomnienie wiadomości o interwałach: strona 32, 33 ,,szare ramki”. INTERWAŁ to odległość między dźwiękami. PÓŁTON to najbliższa odległość między dwoma (różnymi) dźwiękami – ,,jeden krok”. CAŁY TON to dwa półtony.
• 2 m – sekunda mała – to półton
• 2 w – sekunda wielka – to cały ton
• ZADANIE ! Podpisz 2m , 2w w ćwiczeniu 1 na stronie 35 (pierwsza pięciolinia) w każdym takcie.
• Na pewno już wiesz, między którymi dźwiękami gamy C-dur występują sekundy małe (2 m) ?
• Śpiewamy piosenkę,, Płyną chmurki, płyną mgiełki”.
• Możemy samodzielnie poćwiczyć interwały przy pomocy bezpłatnej aplikacji : www.dur-moll.pl.

KLASA III

• Utrwalamy wiadomości o trójdźwiękach. Trójdźwięk to trzy dźwięki ułożone tercjami (trzy dźwięki na co drugim stopniu).
• Zeszyt ćwiczeń dla szkól muzycznych – strona 20 ;
trójdźwięk durowy (+) składa się z tercji wielkiej i tercji małej, np. c-e-g
trójdźwięk molowy (o) składa się z tercji małej i tercji wielkiej, np. d-f-a
trójdźwięk zmniejszony (>) składa się z dwóch tercji małych, np. h-d-f
• ZADANIE ! Przepisz do zeszytu z pięciolinią trójdźwięki na stopniach gamy Cdur ze strony 20, melodycznie, zachowując duże odległości między dźwiękami.
Podpisz tercje między dźwiękami w każdym trójdźwięku (nad pięciolinią), pod
pięciolinią oznacz nazwę trójdźwięku.
• Możesz samodzielnie poćwiczyć trójdźwięki przy pomocy bezpłatnej
aplikacji : www.dur-moll.pl

KLASA IV

• Powtarzamy wiadomości o interwałach – dzisiaj – TRYTON.
Tryton to interwał, który zawiera 6 półtonów, zapisany jest jako kwarta zwiększona 4< lub kwinta zmniejszona 5> .
• W każdej gamie durowej 4< znajduje się między IV a VII stopniem; 5> znajduje się między VII a IV stopniem.
• ZADANIE! Na stronie 33 – Napisz gamy durowe :G-dur, D-dur, F-dur, B-dur w swoim zeszycie (pamiętaj o znakach przy kluczu), odszukaj trytony, czyli 4< , 5> i zapisz nazwami literowymi w ramkach na stronie 33.
• Możesz samodzielnie poćwiczyć interwały przy pomocy bezpłatnej aplikacji :
www.dur-moll.pl.

KLASA V

• ĆWICZENIA RYTMICZNE.
• Po porannej gimnastyce i śniadaniu – proponuję ćwiczenia umysłowe.
Wykorzystując grupy rytmiczne równe jednej ćwierćnucie (z szesnastkami,
triola ósemkowa), należy ułożyć 8 taktów w metrum 2/4 (każdy inny) .
Następnie wykonać rytm tataizacją z pulsem ósemkowym lub ćwierćnutowym.
• W tym ćwiczeniu zaznacz 2 ligatury między taktami. Wykonaj rytm tataizacją
z pulsem ćwierćnutowym. Wykonaj ten rytm z pamięci. Zaproś domowników do
zabawy w wykonaniu rytmu.
• BĘDĘ Z WAMI W KONTAKCIE !

KLASA VI

• Przygotujemy NOWY SOLFEŻ i zeszyt z pięciolinią.
• Gama h-moll; eolska(naturalna), harmoniczna, dorycka, melodyczna, triada.
• ZADANIE ! Należy zapisać w zeszycie gamę h-moll w odmianach w kluczu
wiolinowym i basowym, pamiętając o znakach przy kluczu. Zagrać na swoim
instrumencie i zaśpiewać nazwami literowymi w górę i w dół (także z pamięci).
• Należy poświęcić 2 razy w tygodniu 20 minut na ćwiczenie interwałów przy
pomocy bezpłatnej aplikacji : www.dur-moll.pl .

A U D Y C J E   M U Z Y C Z N E

Klasa IV (6)

• Instrumenty dęte drewniane – podręcznik ,,W krainie muzyki” strona 84-92.
• Korzystamy z bezpłatnej aplikacji mobilnej; www.orkiestrownik.pl,
wybieramy następujące instrumenty: flet, klarnet, saksofon, obój, fagot.
• Pytania do sprawdzianu – na następnej lekcji.

Klasa VI (6)

• Józef Elsner – patronem naszej szkoły.
• ZADANIE z Internetem; YouTube – Kompozytorzy polscy – wizytówki
muzyczne – wybieramy – Józef Elsner
• Pytania do sprawdzianu – na następnej lekcji.