Materiały do rytmiki w dniach 26.03. – 31.03.2020 r.
KLASA I

Utrwalenie wiadomości o półnucie z kropką.
Realizacja półnuty z kropką nogami z taktowaniem – tak jak robiliśmy na lekcjach.
Taktowanie na 3 – w Ćwiczeniach do kształcenia słuchu str.16.
Układanie własnych schematów na 3/4 – w kółeczkach które są miarami taktu.
Przypomnieć sobie ile miar taktowych jest w takcie na 2/4, 3/4 i 4/4.