Materiały do rytmiki w dniach 26.03. – 31.03.2020 r.
KLASA III

Augmentacja czyli podwójne zwolnienie tematów rytmicznych
– „Ćwiczenia rytmiczne 3” – str.51 – 56.
Realizować ćwiczenia 1,2,3 ze str.56