Materiały dla chóru

Kontynuacją pracy chóru na najbliższy czas jest nauka utworu „Rozśpiewaj swoje serce”. Wzorcowe nagranie tej piosenki oraz materiały nutowe w formie pdf zostaną przesłane przeze mnie na maile uczniów.

Proszę o przesyłanie swoich nagrań głosowych zadanych wcześniej utworów (z podkładem muzycznym). Będą z tego wystawiane oceny cząstkowe.