Materiały do rytmiki w dniach 26.03. – 31.03.2020 r.
KLASA II

Przypominamy sobie jak się realizowało nogami długie nuty z taktowaniem:

  • półnutę z taktowaniem na 2, półnutę z kropką z taktowaniem na 3,
  • całą nutę z taktowaniem na 4,
  • nutę na 5 (półnutę i półnutę z kropką połączone ligaturą) z taktowaniem na 5.

Grupować różną ilość nut w taktach na 4/4 i 5/4.