Pobierz PDF >

Plan pracy w dniach 2 – 7 kwietnia

KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl czteroletni

Klasa I

Czwartek, 2 kwietnia

Nowy solfeż : str. 244, ćwiczenie 4 – realizacja rytmu z liczeniem

Nowy solfeż : str. 10, ćwiczenie 4 (śpiewanie z nazwami solmizacyjnymi i realizacją jednostek metrycznych)

Zapisanie w zeszycie interwałów : pryma czysta (symbol 1 cz), sekunda mała (2m), sekunda wielka (2w), tercja mała (3m), tercja wielka (3w) – patrz : Nowy solfeż – Muzyczne vademecum str. 7 – interwały proste

Wtorek, 7 kwietnia

Nowy solfeż : str. 244, ćwiczenie 5 – realizacja rytmu z liczeniem

Nowy solfeż : str. 11, ćwiczenie 8 (śpiewanie z nazwami solmizacyjnymi i realizacją jednostek metrycznych)

Zapisanie w zeszycie interwałów : kwarta czysta (symbol 4 cz), kwinta czysta (5 cz), oktawa czysta (8cz) – patrz : Nowy solfeż – Muzyczne vademecum str. 7 – interwały proste

KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl czteroletni

Klasa II

Czwartek, 2 kwietnia

Nowy solfeż : str. 248, ćwiczenie 23 i 24 – utrwalenie

Nowy solfeż : str. 17, ćwiczenie 36 – dolny głos – realizacja rytmu z liczeniem

Praca pisemna : skomponowanie melodii do utworzonego wcześniej czterotaktu rytmicznego z grupą

zawierającą ósemkę i dwie szesnastki

Poniedziałek, 6 kwietnia

Gama C- dur i triada harmoniczna – śpiewanie nazwami literowymi

Nowy solfeż : str. 17, ćwiczenie 36 – śpiewanie solmizacją wraz z realizacją rytmu dolnego głosu

Praca pisemna : skomponowanie melodii do utworzonego wcześniej czterotaktu rytmicznego z grupą

zawierającą dwie szesnastki i ósemkę

KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl czteroletni

Klasa III

Czwartek, 2 kwietnia

Nowy solfeż : str. 32, ćwiczenie 97

  • realizacja rytmu z liczeniem
  • recytacja rytmu solmizacją i realizacja jednostek metrycznych

Zapisanie w zeszycie gamy a-moll i tych jej odmian, na których oparte jest to ćwiczenie

Wtorek, 7 kwietnia

Gama a – moll eolska (naturalna) i triada harmoniczna Gama a – moll harmoniczna i triada harmoniczna, Gama a –moll dorycka i triada harmoniczna

(śpiewanie nazwami literowymi)

Nowy solfeż : str. 32, ćwiczenie 97 – utrwalenie

(śpiewanie nazwami solmizacyjnymi z realizacją jednostek metrycznych)

Zapisanie w zeszycie trójdźwięków zawartych w ćw. 97 i podpisanie ich właściwymi symbolami

KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl czteroletni

Klasa IV

Piątek, 3 kwietnia

Nowy solfeż : str. 36, ćwiczenie 110 – notacja w kluczu basowym – utrwalenie

Zapisanie w zeszycie dwutaktowego powtarzającego się schematu rytmicznego

Wtorek, 7 kwietnia

Nowy solfeż – Muzyczne vademecum. Koło kwintowe, pokrewieństwa tonalne – powtórzenie wiadomości

Zapisanie w zeszycie dowolnie wybranych dwóch gam (dur i moll) z taką samą ilością znaków chromatycznych w kluczu basowym

AUDYCJE MUZYCZNE cykl czteroletni

Klasa II

Poniedziałek, 6 kwietnia

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest melodia ? – część 3 i 4 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)

Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

AUDYCJE MUZYCZNE cykl czteroletni

Klasa III

Wtorek, 7 kwietnia

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest koncert ? – część 3 i 4 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)

Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

AUDYCJE MUZYCZNE cykl czteroletni

Klasa IV

Piątek, 3 kwietnia

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Muzyka symfoniczna – jak się ją tworzy ? część 3 i 4 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)

Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

AUDYCJE MUZYCZNE cykl sześcioletni

Klasa V

Wtorek, 7 kwietnia

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest koncert ? – część 3 i 4 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)

Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu