Plan pracy w dniach 26 – 31 marca
KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl czteroletni


Klasa I
Czwartek , 26 marca

Nowy solfeż : str. 244, ćwiczenie 1 – realizacja rytmu z liczeniem
Nowy solfeż : str. 10, ćwiczenie 1 – Gama C – dur (śpiewanie z nazwami literowymi)
Zapisanie w zeszycie gamy C-dur : podpisanie stopni cyframi rzymskimi oraz zaznaczenie półtonów i tetrachordów (wg znanego z lekcji wzoru)
Wtorek, 31 marca
Nowy solfeż : str. 244, ćwiczenie 2 – realizacja rytmu z liczeniem
Nowy solfeż : str. 10, ćwiczenie 2 – triada C – dur (śpiewanie z nazwami literowymi)
Zapisanie w zeszycie triady C-dur : podpisanie każdego trójdźwięku odpowiednim symbolem T S D

Klasa II
Czwartek , 26 marca

Nowy solfeż : str. 248, ćwiczenie 23 – realizacja rytmu z liczeniem
Nowy solfeż : str. 17, ćwiczenie 36 – śpiewanie solmizacją górnego głosu i realizacja jednostek metrycznych
Praca pisemna : skomponowanie własnego czterotaktowego ćwiczenia rytmicznego w dowolnie wybranym metrum z wykorzystaniem grupy zawierającej ósemkę i dwie szesnastki (patrz ćw. 23)
Poniedziałek, 30 marca
Nowy solfeż : str. 248, ćwiczenie 24 – realizacja rytmu z liczeniem
Nowy solfeż : str. 17, ćwiczenie 36 – śpiewanie solmizacją – utrwalenie
Praca pisemna : skomponowanie własnego czterotaktowego ćwiczenia rytmicznego w dowolnie wybranym metrum z wykorzystaniem grupy zawierającej dwie szesnastki i ósemkę (patrz ćw. 24)

Klasa III
Czwartek , 26 marca

Nowy solfeż : str. 18, ćwiczenie 40
realizacja rytmu z liczeniem
recytacja rytmu solmizacją i realizacja jednostek metrycznych
Zapisanie w zeszycie dwutaktowego schematu rytmicznego powtarzającego się w ćwiczeniu 40
Wtorek, 31 marca
Gama C- dur i triada harmoniczna – śpiewanie nazwami literowymi
Nowy solfeż : str. 18, ćwiczenie 40 – utrwalenie
śpiewanie nazwami solmizacyjnymi z realizacją jednostek metrycznych
Zapisanie w zeszycie dźwięków tworzących interwały o rozpiętości większej od sekundy i określenie ich rozmiaru (np. 3m, 3w, 4cz, 5cz itd. – dotyczy ćw. 40)

Klasa IV
Piątek, 27 marca

Nowy solfeż : str. 22, ćwiczenie 54 – powtórzenie wiadomości o dominancie septymowej
Zapisanie w zeszycie dźwięków tworzących dominantę septymową (patrz ćw. 54)
Wtorek, 31 marca
Nowy solfeż : str. 131, ćwiczenie 416 – gama g-moll w odmianach wraz z triadą harmoniczną
Zapisanie w zeszycie gamy g-moll w odmianach wraz z triadą harmoniczną

AUDYCJE MUZYCZNE cykl czteroletni
Klasa II

Poniedziałek, 30 marca
Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest melodia ? – część 1 i 2 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)
Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

Klasa III
Wtorek, 31 marca

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest koncert ? – część 1 i 2 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)
Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

Klasa IV
Piątek, 27 marca

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Muzyka symfoniczna – jak się ją tworzy ? część 1 i 2 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)
Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

AUDYCJE MUZYCZNE cykl sześcioletni
Klasa V
Wtorek, 31 marca

Niezapomniany Leonard Bernstein – Spotkania z muzyką – Co to jest koncert ? – część 1 i 2 (źródło – kanał you tube, wersja z polskim lektorem)
Zadanie : proszę sporządzić krótką notatkę z obejrzanego programu

Opracowanie Ewa Toporowska